تلگرافی

نمایشگاه کتابِ شلوغ پلوغ ِ بهم ریخته ی بدرد نخور ِ دم کرده دوس ندارم

نقطه کاما

 

 

/ 6 نظر / 11 بازدید
نسیم

هیچ کس دوست نداره[ناراحت]

رها

من دارم نقطه کاما

نازلی

منم دوست ندارم الهام جوونم