حيف!

انقدر خاطراتش رو ورق زد و زیر و  رو کرد 

که

از گرد و غبارش خفه شد!

/ 3 نظر / 3 بازدید
آقای ديوانه

من فقط با خاطره هام زنده ام!...فقط با گذشتم!...راستی!‌آپديتما...

insight

اين يه اپيدميه باور کن

گل تن

خب بهتره از اینه که ديگرون با خاطراتشون خفه ش کنن