اینجا تهران است.

دومین روز حیرت

زبانه می کشند

می دوند

بر میگردند

رنگی می شوی

.

 

 

/ 10 نظر / 24 بازدید
شاپرک

رویای سبزی بود... فقط یک رویا...

فاطمه

مشکی شویم!

نسیم

کاش این رنگ برایمان بماند

لیلی..

اینروزها همه باهمیم ..[ماچ]

امید مهران فر (زروان)

سلام نبودنم را عذری است به فشردگی آغوش سیم خار دار... به روزم قدم رنجه می فرمایید؟ [گل][گل][گل]

عرفان

اول سبز بعد قرمز

شاپرک

خوبی؟

ٍemran**

ما اکنون، به ظاهر برای کسی بیگاری نمی کنیم، آزاد شده ایم، بردگی برافتاده است.اما به بردگی یی بدتر از سرنوشت تو محکوم شده ایم. اندیشه ما را برده کرده اند. دلمان را به بند کشیده اند و اراده مان را تسلیم کرده اند، و ما را به عبودیتی آزادگونه پرورده اند و با قدرت علم، جامعه شناسی، فرهنگ، هنر، آزادیهای جنسی، آزادی مصرف و عشق به برخورداری و فرد پرستی، از درون و از دل ما، ایمان به هدف، مسئولیت انسانی و اعتقاد به مکتب او را پاک برده اند. و اکنون برادر، ما در برابر این نظام های حاکم، کوزه های خالی زیبایی شده ایم که هر چه می سازند، می بلعیم.

ستاره شمال

زندگی یعنی می شود که این زنده گی باز زندگی شود؟