روز اول

سال تحویل شد درست سر ساعت مقرر و انگار خورشید جور دیگری می تابد و بوی سنبل جور دیگری می آیدو دلواپسم که تمام زندگیم رو از اون طرف کشیدم اینطرف یا نه..البته خیلی هم جای نگرانی نیست ومثل همیشه پسته های آجیل رو جور دیگری دوست دارم و مثل همیشه از گرفتن عیدی کلی ذوق کردم و مثل همیشه های دیگر...و نمی دونم قرار بودچی اینور سال تغییر کنه که اینقدر منتظرش بودم و شکر خدا سال تحویل شد درست سر ساعت مقرر..

/ 2 نظر / 3 بازدید
قسطن

مبارک باشه. من خواب بودم.کسی نبود بیدارم کنه.فکر کنم تا آخره سال بخوابم

جواد

سلام . اول اینکه تو تو حیاط خونتون از رو آتیش ژریدی یا پریدی ؟؟؟؟[نیشخند] . دوم اینکه مگه قرار بود سر ساعت مقرر سال تحویل نشه ؟؟؟؟[نیشخند] . سوم اینکه منم آپم [نیشخند] . یا حق . . .