ساعت نیمه شب و خورده ای

برف گرم

   باز هم برف گرم بارید و سپس خیلی سرد ذوب شد!

/ 12 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کافر

سلام ... چه تضاد عالی!!! گرم باريدن و سرد ذوب شدن!!

North Star

معلومه که بخاری ماشينتون توووووووپپپپپپپپ کار می کنه

آقای ديوانه

ساعت نيمه شب و خورده ای.... اونجارو نمک پاشيدی؟... گريدر کجاس؟... ساعت خيلی بعد از نيمه شب و خورده ای... آفتاب داره بالا مياد... مردی سرش رو از پنجره ماشينش بيرون می کنه و ميگه: حرومتون بشه اين پولايی که از مردم می گيرين!!! هـــــــــــــــــــــــــــيچ کاري نکردين!!!... دل خيلی ها شکسته ميشه...خستگی به تن خيلی ها می مونه...ولی خوب ديگه! همينه که هست!...

آقای ديوانه

ساعت نيمه شب و خورده ای.... اونجارو نمک پاشيدی؟... گريدر کجاس؟... ساعت خيلی بعد از نيمه شب و خورده ای... آفتاب داره بالا مياد... مردی سرش رو از پنجره ماشينش بيرون می کنه و ميگه: حرومتون بشه اين پولايی که از مردم می گيرين!!! هـــــــــــــــــــــــــــيچ کاري نکردين!!!... دل خيلی ها شکسته ميشه...خستگی به تن خيلی ها می مونه...ولی خوب ديگه! همينه که هست!...

insight

والا طرفای ما که هیچی نبارید حالا داستان چیه که ملت مستضعف برف هم ندارن نمیدونم!

elham*

ماشین هنوزاز پارک بيرون نيومده و گرم نشده North Star جان جانم.

گل تن

خب الان که عکس باز نميشه . اما برف گرم ت رو هستم . بی نظيره اين توصيف .

مريم

کاشکی بازم برف بياد....

کافر

البته ميشه وقتی بخار از رو شيشه رفت عکس و گرفت!!! ........