به نام خدا نامه

دقیقا نمیدونم اینجا چه میکنم بعد ازچهار سال

اینجا شدیدا به من تعلق داره و من واقعنی بهش تعلق خاطر.،

شاید یه دستی به سرو روش کشیدم و باز نوشتم..

شااااید

شاایدم نه!

/ 0 نظر / 7 بازدید