هیم از نوع سیاسیش


چقدر،اون روزای قبل از انتخابات که آقاهه جلوی پله برقی پل هوایی میرداماد پرسید شما به کی رای می دین،اونوقت بهش دستبند سبزامونو نشون دادیم کِیف داشتیم ها ا .،/ 9 نظر / 15 بازدید
عرفان

همه ی کیفش رو از دماغمون در آوردن

نازلی

چه روزهایی بود ها[افسوس]

حورا

سلام . عطر سیب حورا در انتظار یک صداست ...

شاپرک

بهترین خاطره ی من بر می گرده به شب مناظره کروبی و موسوی که موسوی از در جام جم با اتوبوس سبزش اومد بیرون... ساعت 1 نصفه شب بود ما داشتیم می رفتیم خونه دیدیم مات دارن هجوم می برن به نرده های وسط خیابون ولیعصر تا سرمون رو برگردوندیم دیدیم موسوی جلومونه و مردم یکصدا دارن می گن موسوی موسوی پرچم ایران منو پس بگیر... چشمای نگران موسوی اون جمعیت که همه ماشین هاشون رو ول می کردن می یومدن بیرون... خدا... مگه ما چی می خواستیم به جز یه کشور سیز

شاپرک

مات = ملت سبز = سبز 2 غلط 18

مهران

همه اش با خودم می گم کاش لا اقل چند روز زودتر رفته بودیم ایران که لا اقل تو اون کیفش هم شریک می شدیم... درست شب انتخابات رسیدیم و ...