<:))>

پیش نوشت:

در هر شرایطی با هر وضعیتی...

 اگه آسمان به زمین آید

یا زمین به آسمان رود

 نوشت:

من زنده خواهم ماند 

پی نوشت:

و زندگی خواهم کرد

و درانتظار عید خواهم خواند:::::

ماهی های من هنوز شادند!!

...

ماهی های من

 

 

/ 8 نظر / 6 بازدید
آقای ديوانه

خدا سايه صاحبشون رو بالای سرشون نگه داره!

قسطن

انصافاْ اينقدر خوشبينی داری تو زندگانی؟؟!!

insight

ممنون از محبت ات شاد باشی

منوچهر سابق !

زنده باشی ....