سومين روز

*

امروز غیر از یه شادیه کهنه دچار هیچ چی نیستم...

فقط اینکه

اجازه نمیدم مثله هر سال شه!!

 *

/ 6 نظر / 3 بازدید
تیام

شادی کهنه؟ به هر حال عید مبارک

سمانه

بهتر از هميشه باشه برات

منوچهر سابق !

در ضمن چون الان ساعت از ۱۲ رد شده و الان ۴ ام حساب ميشه پس تولدت مبارک

کافر

سلام ... اميدوارم امسال اگر چه ميخوای مثل هر سال نشه .... ولی بر وفق مرادت باشه تولدت هم باز تبريک!!