انقلاب ممنوع

گفتم که٬سیگار خیلی بی تربیته٬من خودم هفت سالگی ترک کردم٬وقتی رفته بودم بیرون ها و دود ها قیلوله می رفت.٬اونوقت هی چپ چپ٬چپ چپ نیگام کردی٬٬منم کلمه ای پیدا نکردم واسه همین شونه و ابرو هامو با هم انداختم بالا٬..همون موقع  که پرسید' مهم ترین واقعه مجلس چهاردهم چیه خانم الحام؟!'منم مجبور شدم براش توضیح بدم٬ الهام استاد٬نه الحام!!! با ه دو چشم و یه ستاره و اصلا تو این هوا که هی ابر میشه هی آفتاب میشه هی باد میاد انقلاب نمی چسبه! اصلا..!

/ 21 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عرفان

خودم به شخصه از افتخارات زندگیم یکی اینه که در عمرم فقط از یک درس افتادم و اون هم همین انقلاب بود آن هم با نمره شریف هشت و بیست و پنج.. این انقلاب نه تنها تو اون هوا نمی چسبه بلکه در هر هوایی زجر آوره! من خودم توی ترمهای مختلف و در نتیجه هوا های مختلف تجربش کردم[چشمک]

دیوونه

سلام چه جواب دندون شکنی هیچی زوری نیست حتی دچار شدن

امیر

ببین مجلس چهاردهم از نون شب هم واجب تره

ش.خ

انقلاب بهاری .

روزنویس

انقلاب آنهم از ان نوعی که آخرش میرسد به جمهوری برای خودش دنیایی دارد. یک تابلویی یک جای دنیا دیده ام که دوتا فلش دارد یک سرش میرود به جمهوی و یک سرش میرود به آزادی. حالا هر وقت حرف آزادی میشود یادم میفتد که از کدام سمت جمهوری باید رفت... بعد هی جمهوری را با انقلاب اشتباه میگیرم... بعد فکر میکنم از توی جمهوری میفتیم انقلاب یا از انقلاب میرفتیم به جمهوری؟ راستی از کدام سمت میرفتیم آزادی؟؟؟

آسمان

از هر انقلابي خسته ام... اصولا هر انقلابي يك سري ويراني دارد و يك سري آبادي... انقلاب هايم بيشترش برايم ويراني داشت...

(emran)

تو را من چشم در راهم

North Star

[لبخند]یه نمه ازش دورم الان مجلس چهاردم رو تو صحن چیدن![چشمک][نیشخند]

North Star

چهاردم=چهاردهم عطف شود به همان ه الحام!