هنوز امسال است

...

نمی دونم چرا گنجشک ها دوست ندارن ازشون عکس بگیرم!!

..

/ 7 نظر / 5 بازدید
سارا

اما در عوض کلاع ها هی ميان جلوی دوربين من تا ازشون عکس بگيرم من هم نميگيرم تا تو خماری بمونند

قسطن

اون خرخاکيه چی شد؟! از اون بگير !!

آقای ديوانه

هنوز امسال است...هنوز من در کوچه پس کوچه های خيال سوار بر چوبم تک تازی می کنم...ويراژ ميدهم و ....

آقای ديوانه

بعد از مدت ها باعث شدی با اتوبوس برگردم خونه! توی انقلاب...توی کتاب فروشی...سفر به گرای ۲۷۰ رو ديدم...نگاهی به اسکناس های ته مونده توی جيبم می کنم و قيد تاکسی رو می زنم!

insight

به من که ميگفتن دوست دارن تو ازشون عکس بگيری!!

قسطن

چه گيری دادی به خوب شدن من !!!! همه که خوب شدن منم می شم