کمونم اينجا هم داره هيم نامه اش شروع ميشه..

وقتی با مشت میزنی و ستاره رو می شکنی

جارو خاک انداز بیار و جمعش کن

وقتی میزنی تو گوش خورشید و سرخش میکنی

عینک دودی بزن که نسوزی....

خشن!!!

/ 8 نظر / 11 بازدید
آقای ديوانه

باشه!‌حتما!

منوچهر سابق !

به دستات هم پماد بمال ..فکر کنم بد جوری سوخته

سمانه

وقتی ماه رو نصف می‌کنی؟؟؟!!

North Star

هيم نامه يا اهم نامه ؟ ممممممم کی وجود کرده به ستاره و خورشيدخانم ، چپ چپ نيگاه کنه ؟ الی جان معرفيش کن ، غمت نباشه ! خودم رديفش می کنم

قسطن

بسيار حال کردم با ستاره ها !!!!! ممنون

insight

سلام چی شده؟ الهام چی عصبانيت کرده؟ نفر خواستی رو منم حساب کن

زهرا

اوه اوه خدا رحم کنه. ميگم عنوانت بيش از يک غلط ندارد؟

زهرا

ستاره شمال پرسيده: هيم نامه يا اهم نامه به نظرم اومد غلط نوشتی. به جای گمونم هم نوشتی کمونم؟ها؟ من پرسيدم چند تا غلط داری. همين. خوب نزن ديگه