تنهایی

این درخت یعنی تنهایی..

شکر و سپاس پروردگار را ٬ به خاطر پاهایی خارج از خاکـــــــــــــــــــــــــــــــ

/ 7 نظر / 6 بازدید
امير حسين

آری ..اين درخت معنای تنهايی هايم را ميدهد ....

insight

شايد يه راه راهيه تا بی نهايت

گل تن

و شايد انتظار اونقدر که ريشه زده ...

قسطن

بايد فکر کنم الان !!!

آقای ديوانه

يکی بود..يکی نبود...هيچ کسی مثل خدا تنها نبود!

کافر

سلام .. اين عکس برا خودته؟!!

مهدی هنرپرداز

وقتی تنهايی که پای توی خاک و بيرون خاک توفيری نداره. ولی با اين همه باز هم شکر.