این روز ها که می گذرد

روزهای زیادی گذشته از  آخرین برف،اولین شکوفه،سال تحویل،فارغ التحصیلی،اولین آیس پک،آخرین بادبادک،اولین رمان،آخرین دیدار،روز فوت پدر بزرگ...  روزای زیادی گذشته اما خیلی کوتاه گدشته خیلی کوتاه تر از تفسیر و توضیح هر کدوم از اتافاقهایی که برای بعضی هاشون هیچ آخرین یا اولینی نمی شه متصور شد.،جدی نباید گرفت،زندگی بیشتر نیست تا اینکه باشه.،حتی این موضوع رو هم نباید جدی گرفت.،

پاورقی:از تمام دوستانی که با همدردی و همدلیشون اجازه دادن نهایت مهربانی دوستانه رو مزه کنم ممنونم.

/ 8 نظر / 51 بازدید
candle

"خیلی کوتاه تر از تفسیر و توضیح هر کدوم از اتفاقهایی که برای بعضی هاشون هیچ آخرین یا اولینی نمی شه متصور شد" منظورت از این دست اتفاقها ، روزمرگی ها هست یا اتفاقاتی که فقط یکبار رخ می دن ؟

وحید

زندگی زود میگذرد ولی تلخی هایش انگار که بیشتر به یاد میمونند ! شاد باشی [گل]

نسیم

این روزها که می گذره و کاش تلخیها را با خودش ببره. کاش روزهای روشنی در راه باشه. کاش ...

زندگی گذشتن همین روزهاست...

رهگذر

روشنی نزدیک است روزنه ها را باید گشود بلی زندگی گذشتن از همین روزهاست

داداشت

نمیدونم چطور اما منم می خواستم همین ها رو بگم الی جون کارتان خفن درست است در پناه خدا باشی [گل]