به چه ...

...

خودم رو اعصاب خودم پیاده روی میکنم

                     از این طرف به اون طرف...چه صفایی داره !

...

/ 5 نظر / 10 بازدید
insight

وا خاک و چوک مگه تو درس نداری؟ حداقل رو اعصاب یکی راه برو که نشناستت مث آقا امیر!!!!! ( اشاره به پست قان قان) ببین منو گوش بده بابا اینکارا بده. بد بد بد نکن اینکاروووووووووووووووووووووو

آقای ديوانه

آخ که چه لذتی داره!