/ 6 نظر / 14 بازدید
نازلی

ستگی داره که چطوری بی دل شده باشه! یکی دل اش و برده باشه! یکی دل اش و قرض داده باشه! یکی دل اش شکسته باشه! . . .

North Star

می شناسمش... .

فخري

به آدم عاشق ميگن بيدل؛ وااااااااااااااااااااااوووووووووووووووووووو

روزنامه

نادل