گاهی ، دلت می خواهد زندگی را بالا بیاوری ، سر دستشویی ،توالتی،جوبی.،جایی که آب بریزی و گم و گور شود، همراه تمام کلمه های "ن" دار،همراه تمام نا امیدی ها ، ندانستن ها ،نبودن،نبودن،نبودن ها..،جایی کنار تمام  حس های بی پناه دنیا .،

،

 

/ 0 نظر / 14 بازدید