رفتم و برگشتم...

4poz88y.jpg

کار من نیست..

اما دوست داشتم باشه!!!

/ 7 نظر / 4 بازدید
امير

چه حس معرکه ای داره

قسطن

قبلاْ ها رنگ و روغن و آبرنگ کار می کردم ولی هیچ کس توجهی نمی کرد ذوقم کور شد !!!

قسطن

قبلاْ ها رنگ و روغن و آبرنگ کار می کردم ولی تقريباْ هيچ کس توجهی نمی کرد ذوقم کور شد !!

منوچهر سابق !

خوش گذشت ؟

زهرا

اعتراف کن! مال کيه به اين قشنگی؟ راستی پنجاه و هشتادتا بدی که بقيه داستان را تایپ نکردی

insight

با زيبايي اومدي

سيد

سلام درسته کار شما نيست .. اما شما اين کاره ای حتی اگر بالقوه هنرمند بودن به خلق آثار هنری نیست به حس هنری داشتن است همانطور که شاعر بودن فقط به شعر گفتن نیست به احساس شاعرانه است شاد باشید