صداقت و جهالت

امروز مورچه های خونمون شورش کردند!

البته قابل پیش بینی بود..

چون وقتی می خواستم با ملکه شون چپق صلح بکشم

طفره رفت!!!!

....

...

..

.

/ 16 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گل تن

چپق ت چينی نبود که مورچه ها جنس چينی استفاده نمی کنن!

کافر

سلام .. خوبی؟!! يه ميل برات زدم ... رسيد؟!!

آقای ديوانه

تو کشتيش!‌با بغض و نفرت کشتيش!

قسطن

مورچه ی ملکه نمونه ی کامل فمينيسمه !

زهرا

سلام. لااقل قبلاْ حاضريت را ميزدی!

منوچهر سابق !

ميگفتی برات يک تيپ زرهی کامل از مورچه های خونه مون بفرستن کمکت کنن

insight

مرسی

گل تن

نکنه شورش مورچه ها کار دست ت داده؟ نيستی!

کافر

سلام ......... نيستی مانتيک خانم؟!! امتحانا ديگه؟٬٬٬!!! اومديد ما رو هم خبر کنيد ........