چهاردهمین روایت

همرهان دانند

،

/ 6 نظر / 17 بازدید
وارطان

من که نمی دونم یعنی هم ره نیستم؟؟؟

فخری

اوهوم م م .......................[چشمک]

امیر

پست هایی با مخاطب خاص= عدم رعایت اصل برابری!!! شاید ظرف دو هفته آینده یه سفر شیراز برم. اگر نکته ای, نصیحتی چیزی هست که باید بدونم و رعایت کنم بگو. نذار اولین سفرم به شیراز آخرین سفرم بشه.

نوشین

هاه! دفعه قبل عکسش نیومده بود.

kian

من که همره بودم ولی هیچی اینجا نیست[نگران]