دالی

 

+ به چشمان خوتای نگاه کن

به چشمانش نگاه کن٬بی ترس از روی نیاز به چشمان مهربانش نگاه کن تا در آن٬افق بی کران زندگی را نظاره کنی و بفهمی در این صباح که می گویند٬چند٬بیش نیست٬تنها زنده بودن است که بهای سختی بودن را می پردازد.

به چشمان خوتای نگاه کن٬بغض کن ٬ بخند٬ شرمنده شو و شک نکن آسمان مهربان چشمانش همیشه همین رنگ است.

کمی جسارت داشته باش ٬سرت را بالاتر بگیر ٬ چشمت را تنگ کن و خیره شو ٬ می بینی در چشمانش چه زیبا شده ای.٬!

به چشمان خوتای نگاه کن!

توضیح:کلمه ی خدا از کلمه ی خوتای در زبان سنسکریت و پهلوی گرفته شده است.

نويسنده : *elham ; ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لينک