دالی

 

+ شهرسنگستان

شهرسنگستان 

شاید کمی دور.٬نه خیلی٬فقط کمی

پشت آن کوههای بلند سنگی.٬

زیر آن ابر های سفید تُنُک.٬

میان آه و دود و دیو٬

شهری باشد از سنگ٬

نگهبانش.٬

 دو تا کفتر

نشسته اند روی شاخه ی سدر کهنسالی٬

که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر

دو دلجو مهربان با هم٬

دو غمگین قصه گوی غصه های هر دوان با هم٬

خوشا دیگر خوشا عهد دو جان همزبان با هم٬

دوتنها رهگذر کفتر٬

نوازشهای این ٬آن را تسلی بخش٬

تسلیهای آن٬این را نوازشگر.

خطاب ار هست :خواهر جان

جوابش: جان خواهر جان٬

بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش.

.٬...

...

پاورقی:نوشته های اینرنگی  قسمتی از شعر "قصه ی شهرسنگستان" اخوان ثالثه. و تنها

دلیل شهر سنگستان بودن وبلاگ من این شعره.٬

پاورقی۲:این عکس مربوط به شهریور پارسال میشود نقطه

 

نويسنده : *elham ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢ آبان ۱۳۸٦
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لينک